Under kommande långhelg kan kanske filmklipp av olika lyckade
(och misslyckade) trädfällningar vara något att titta på. 

Tidningen Skogens redaktion har sökt efter dylika filmklipp på Internet och lagt ut länkarna på deras hemsida. Mycket nöje!

Länk till Skogen, klicka här